مصاحبه جذاب و شنیدنی با مدیر محصول اسنپ رانندگان

Thursday، ۳۱ Tir ۱۴۰۰

در این مصاحبه با یاسمن ظهیری مدیر محصول اسنپ یه مصاحبه جذاب و شنیدنی در مورد موضوعات زیر داشتیم:

  • نقش QA در شناخت ابعاد موضوعات محصول و کسب و کار
  • اهمیت تعامل مدیر محصول و QA با تیم فنی
  • روش های بررسی دغدغه های کاربران و نیازمندی ها توسط مدیر محصول
  • شناسایی و تعیین متریک های موفقیت و اثربخشی تغییرات محصول
  • مهارت های کلیدی یک مدیر محصول خوب

لینک مصاحبه در کانال یوتیوب دانشگاه محصول = اینجا

Snapp! is the largest ride-hailing app in the Middle East and a supper app with diverse services. From your smartphone, with just a few clicks, you can simply get a ride, order food, recharge your number, reserve a hotel room or use other Snapp! Services. Snapp! is currently active 24/7 in more than 100 cities of Iran.